Over De Speulhorst

Al ruim 15 jaar houdt speeltuinvereniging De Speulhorst zich bezig met het speelplezier van de kinderen uit De Wijk in de basisschoolleeftijd en jonger. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen in ons mooie dorp voldoende actief bezig kunnen zijn en lichamelijk worden uitgedaagd.

Als vereniging zijn wij ervoor verantwoordelijk dat de zes speeltuinen in De Wijk onderhouden worden en dat er, waar nodig, nieuwe toestellen geplaatst worden. Naast het beheer van de speeltuinen organiseren wij ook de jaarlijkse Palmpasenoptocht, de Sint Maarten optocht en diverse andere activiteiten voor de kinderen uit het dorp.

DOELSTELLING VAN DE SPEELTUINVERENIGING

Het beheren, onderhouden en in stand houden van een speeltuin met bijbehorende speel- en sportvoorzieningen op locaties gelegen binnen de bebouwde kom van het dorp De Wijk.

WAAROM EEN SPEELTUINVERENIGING?

Sinds 2008 heeft gemeente De Wolden het beheer van de speeltuinen in De Wijk overgedragen aan de speeltuinvereniging, met de intentie dat de gemeente eindverantwoordelijk blijft.
Regelmatig vinden er vanuit de gemeente inspecties plaats en zodra een speeltuin niet meer voldoet aan de gestelde eisen dan moet de vereniging hiervoor een oplossing zoeken, anders wordt het desbetreffende toestel door de gemeente verwijderd. Dit willen we natuurlijk niet want waar kunnen onze kinderen anders spelen?

Het onderhoud maar ook de aanschaf van nieuwe toestellen kost veel geld. Geld wat de speeltuinvereniging grotendeels zelf bij elkaar moet sparen via ledenwerving en sponsoring.

Als speeltuinvereniging willen wij ons niet alleen hiermee bezig houden; ons belangrijkste doel is om meer te betekenen voor de kinderen uit het dorp. Daarom organiseren we zowel de Palmpasenoptocht als de optocht met Sint Maarten. Ook organiseren we, of werken we mee aan, leuke kinderactiviteiten in De Wijk.  De Speulhorst vindt het belangrijk dat de kinderen uit De Wijk ruimte en mogelijkheden hebben om buiten te spelen. Want buiten spelen draagt op zo ontzettend veel manieren bij aan de ontwikkeling van kinderen. En niet onbelangrijk, het zorgt voor de meest mooie jeugdherinneringen!

EEN GREEP UIT DE ACTIVITEITEN